Voer voor psychologen

SBlog - Keep track of wat SB Fotografie zoal doet. >>

Wij klikken. U weet wel, met een camera. Foto's *klik*. Kijken hoe de shot was en - indien nodig - een herhaling van dezelfde shot met andere settings. Gewoon klikken. Niets bijzonders. Geen hogere machten, buitenaardse intelligentie of hulp van goden die ten grondslag liggen aan het resultaat.

Dat heet fotografie. Iedere neus met wijsheid kan dit. Beetje pielen, beetje draaien en hup, weer een foto die vereeuwigd is op de digitale rol. Als ik dit nu teruglees zou je al snel denken wat nu het moraal is van dit stukje tekst. Welnu....

... het is niet dát je fotografeert. Het is wát je fotografeert. En laat dat nu net urbex fotografie zijn wat ons hoofdzakelijk bezig houdt. En juist urbex fotografie verandert die eenvoudige klik naar een 4-jarige intensieve universitaire studie Psychologie.

Anders dan een bloem die als enige functie heeft bloeien en dood gaan biedt urbex fotografie meer ingrediënten dan de complete herseninhoud van Jamie Oliver. Advocaat Spong zou spontaan gaan abseilen als hij ontdekte wat voor hardcore psychologie er schuilt achter iedere urbex *klik*. Met name in Nederland. Juist ja, in Nederland. Ons land, ons kikkerland en land van tolerantie. Welnu... in datzelfde tolerante Nederland hebben wij de afgelopen jaren verlaten woningen en fabrieken gezien. Niet 1, niet 10 maar ettelijke honderden. En elke keer viel ons iets op. Iets bijzonders, iets repeterend. Een rode draad, een kenmerk, geef het een naam.

Anders dan in andere landen waar je gerust een woning kunt bekijken die al 30 jaar ongerept leeg staat is het in Nederland niets anders dan een ordinair Stratego spel. De makers van Kolonisten van Catan hebben ongetwijfeld hier hun feedback vandaan. De ontwikkelaars van Risk worden gedegradeerd tot een stel lampamfletten van het jaar 0! Why? Omdat in Nederland een leegstaand pand óf binnen een week is gekraakt, óf binnen 1 week compleet hermetisch is dichtgetimmerd, óf compleet is geplunderd óf, om voorgaand te slim af te zijn, binnen 1 dag met de grond gelijk wordt gemaakt.

Ik zou zeggen, welkom in Nederland. Het land der tolerantie. Het land waar iedereen uiteraard netjes poept in openbare toiletten maar het ene toilet nog ranziger is dan het andere. Het land van melk en honing waar iedereen voor elkaar klaar staat maar geen hand uitsteekt als een bejaarde wordt beroofd. Het land waar krakers rechten hebben en er nog ongestraft mee wegkomen ook. Het land waar normen en waarden gelden maar waarbij binnen een week ieder leegstaand huis of fabriek compleet geplunderd, vernietigd of dichtgetimmerd is. Niet wat je ziet in de media is Nederland. Wat wij zien is de geestelijke weerspiegeling van Nederland(ers). En dat is soms beschamend als je beseft dat niet andere landen maar wij Nederlanders als hardste schreeuwen, zonder enige gêne aangeven dat niet de buurman maar jij de vroomste bent,  maar vooraan staan als een stel hongerige hyena's als zich weer een mogelijkheid voordoet op het koloniseren van een kans......