ur.bex

1] Urban exploring, afgekort urbex of UE, is het bezoeken en fotograferen en documenteren van infrastructuur gemaakt door de mens, meestal verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties.

De term urban exploring is Engels en betekent letterlijk verkennen van het urbane (=stedelijke) maar het kan zich net zo goed op het platteland (ru.ral) afspelen.